Ιτέα

Κατοικημένη περιοχή Ιτέα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ιτέα

Ιτέα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.971190000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.188070000000

Κοντά σε Ιτέα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Ιτέα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Itea, Itéa, Manthia, Mánthia, Ιτέα

Ιτέα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Itea or Itéa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work