Καληράχη

Κατοικημένη περιοχή Καληράχη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καληράχη

Καληράχη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.081640000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.288020000000

Κοντά σε Καληράχη (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Καληράχη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalirachi, Kalirakhi, Kaliráchi, Kalirákhi, Vravonista, Vravonísta, Καληράχη

Καληράχη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalirachi or Kaliráchi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work