Καλογεροβούνι

Όρος Καλογεροβούνι

Χάρτης Όρος Καλογεροβούνι

Καλογεροβούνι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.846050000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.963630000000

Κοντά σε Καλογεροβούνι (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλογεροβούνι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalogerovouni, Kalogerovoúni, Kaloyerovouni, Kaloyerovoúni, Poulos Kaloyerovouni, Poúlos Kaloyerovoúni, Καλογεροβούνι

Καλογεροβούνι, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalogerovouni or Kalogerovoúni is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more