Καλοχώριον

Κατοικημένη περιοχή Καλοχώριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλοχώριον

Καλοχώριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.485880000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.133730000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλοχώριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhrovalista, Dhrovalísta, Drovolista, Kalochori, Kalochorion, Kalochóri, Kalochórion, Kalokhori, Kalokhorion, Kalokhóri, Kalokhórion, Δροβόλιστα, Καλοχώρι, Καλοχώριον

Καλοχώριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 398 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalochori or Kalochóri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work