Καλονέριον

Κατοικημένη περιοχή Καλονέριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλονέριον

Καλονέριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.635550000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.587520000000

Κοντά σε Καλονέριον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλονέριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kaloneri, Kalonerion, Kalonéri, Kalonérion, Niklitsi, Niklitsion, Niklítsi, Niklítsion, Καλονέρι, Καλονέριον

Καλονέριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 277 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kaloneri or Kalonéri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work