Καπελλίτσα

Κατοικημένη περιοχή Καπελλίτσα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καπελλίτσα

Καπελλίτσα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.623890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.810330000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καπελλίτσα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Καπελλίτσα, Kapelitsa, Kapellitsa, Kapellítsa, Kapelítsa

Καπελλίτσα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kapelitsa or Kapelítsa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work