Κάψαλα

Κατοικημένη περιοχή Κάψαλα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κάψαλα

Κάψαλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.141890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.247780000000

Κοντά σε Κάψαλα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Κάψαλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kapsala, Kapsani, Kapsáni, Kápsala, Κάψαλα

Κάψαλα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kapsala or Kápsala is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work