Καραβέλι

Κατοικημένη περιοχή Καραβέλι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καραβέλι

Καραβέλι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.347750000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.841600000000

Κοντά σε Καραβέλι (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Καραβέλι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Karaveli, Karaveli Makhala, Karavéli, Karáveli Makhalá, Makhala Karaveli, Makhalá Karáveli, Καραβέλι

Καραβέλι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karaveli or Karavéli is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work