Καρκαδιώτισσα

Κατοικημένη περιοχή Καρκαδιώτισσα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καρκαδιώτισσα

Καρκαδιώτισσα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.160550000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.122900000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καρκαδιώτισσα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Karkadiotissa, Καρκαδιώτισσα

Καρκαδιώτισσα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karkadhiotissa or Karkadhiótissa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work