Καρπαστώνι

Κορυφή Καρπαστώνι

Χάρτης Κορυφή Καρπαστώνι

Καρπαστώνι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.040580000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.349310000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καρπαστώνι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Karaman, Karamán, Karpastoni, Karpastóni, Καρπαστώνι

Καρπαστώνι, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karpastoni or Karpastóni is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature