Καταφύλιον

Κατοικημένη περιοχή Καταφύλιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καταφύλιον

Καταφύλιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.429810000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.521780000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καταφύλιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Katafiyi, Katafiyion, Katafygion, Katafyli, Katafylion, Katafíyi, Katafíyion, Katafýgion, Katafýli, Katafýlion, Καταφύλι, Καταφύλιον

Καταφύλιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Katafyli or Katafýli is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work