Κάτω Καρυαί

Κατοικημένη περιοχή Κάτω Καρυαί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κάτω Καρυαί

Κάτω Καρυαί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.419710000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.060410000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κάτω Καρυαί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalivia Karion, Kalívia Karión, Kato Karia, Kato Karies, Kato Karyai, Kato Karyes, Káto Kariá, Káto Kariés, Káto Karyaí, Káto Karyés, Κάτω Καρυές, Κάτω Καρυαί

Κάτω Καρυαί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kato Karyes or Káto Karyés is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work