Κατσίκια

Κατοικημένη περιοχή Κατσίκια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κατσίκια

Κατσίκια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.215960000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.703290000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κατσίκια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Katsiki, Katsikia, Katsíki, Katsíkia, Κατσίκια

Κατσίκια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 297 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Katsikia or Katsíkia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work