Κεφάλια

Κορυφή Κεφάλια

Χάρτης Κορυφή Κεφάλια

Κεφάλια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.160240000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.017300000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κεφάλια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kefalia, Kefália, Κεφάλια

Κεφάλια, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kefalia or Kefália is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature