Κεντρίον

Κατοικημένη περιοχή Κεντρίον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κεντρίον

Κεντρίον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.032580000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.752800000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κεντρίον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kendri, Kendrion, Kendrí, Kendríon, Kentri, Kentrion, Kentrí, Kentríon, Κεντρί, Κεντρίον

Κεντρίον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1021 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kentri or Kentrí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work