Κέντρον

Κατοικημένη περιοχή Κέντρον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κέντρον

Κέντρον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.017340000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.622240000000

Κοντά σε Κέντρον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Κέντρον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kendron, Kentro, Kentron, Kéndron, Kéntro, Kéntron, Ventsia, Véntsia, Κέντρο, Κέντρον

Κέντρον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kentro or Kéntro is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work