Κεραμωτή

Κατοικημένη περιοχή Κεραμωτή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κεραμωτή

Κεραμωτή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.855910000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.705950000000

Κοντά σε Κεραμωτή (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Κεραμωτή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Keramoti, Keramotí, Κεραμοτή, Κεραμωτή

Κεραμωτή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1438 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Keramoti or Keramotí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work