Κιμουριώτης

Κατοικημένη περιοχή Κιμουριώτης

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κιμουριώτης

Κιμουριώτης Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.178250000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.051050000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κιμουριώτης (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kimouriotis, Kimouriótis, Κιμουριώτης

Κιμουριώτης, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kimouriotis or Kimouriótis is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work