Κιόνια

Κατοικημένη περιοχή Κιόνια

Χάρτης σημείων κοντά σε Κιόνια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kionia, Kiónia, Κιόνια

Κιόνια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kionia or Kiónia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work