Κλέφτη Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Κλέφτη Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Κλέφτη Ρέμα

Κλέφτη Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.495590000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.862090000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κλέφτη Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Klefti Rema, Kléfti Réma, Κλέφτη Ρέμα

Κλέφτη Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Klefti Rema or Kléfti Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land