Κλήμα

Κατοικημένη περιοχή Κλήμα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κλήμα

Κλήμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.572560000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.149780000000

Κοντά σε Κλήμα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Κλήμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kiima, Kiíma, Klima, Klima Iaias, Klíma, Klíma Iaías, Κλήμα

Κλήμα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Klima or Klíma is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work