Κοίλα

Κατοικημένη περιοχή Κοίλα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοίλα

Κοίλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.330550000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.791020000000

Κοντά σε Κοίλα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοίλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Islamli, Islamlí, Koila, Koíla, Lamnidhes, Lamnídhes, Κοίλα

Κοίλα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1493 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koila or Koíla is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work