Κόκκινος Πύργος

Κατοικημένη περιοχή Κόκκινος Πύργος

Χάρτης σημείων κοντά σε Κόκκινος Πύργος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kokkinos Pirgos, Kokkinos Pyrgos, Kókkinos Pírgos, Kókkinos Pýrgos, Κόκκινος Πύργος

Κόκκινος Πύργος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kokkinos Pyrgos or Kókkinos Pýrgos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work