Κόκλας

Κατοικημένη περιοχή Κόκλας

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κόκλας

Κόκλας Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.271150000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.870550000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κόκλας (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kokla, Koklas, Kókla, Kóklas, Κόκλας

Κόκλας, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koklas or Kóklas is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work