Κολλαίικα

Κατοικημένη περιοχή Κολλαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κολλαίικα

Κολλαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.441220000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.750860000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κολλαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kolaiika, Kollaiika, Kollaíika, Κολλαίικα

Κολλαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 21 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kollaiika or Kollaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work