Κολλίνες

Κατοικημένη περιοχή Κολλίνες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κολλίνες

Κολλίνες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.286610000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.360290000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κολλίνες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Kollinai, Kollinai, Kollines, Kollínai, Kollínes, Áno Kollínai, Κολλίναι, Κολλίνες

Κολλίνες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kollines or Kollínes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work