Κοπανάκιον

Κατοικημένη περιοχή Κοπανάκιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοπανάκιον

Κοπανάκιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.289130000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.818540000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοπανάκιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Kopanaki, Ano Kopanakion, Epano Kopanaki, Epáno Kopanáki, Kopanaki, Kopanakion, Kopanáki, Kopanákion, Áno Kopanáki, Áno Kopanákion, Κοπανάκι, Κοπανάκιον

Κοπανάκιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1500 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kopanaki or Kopanáki is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work