Κορυφή

Εναλλακτικές ονομασίες: Koryfi, Koryfí, Κορυφή

Κορυφή, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: 302 μ.

Koryfi or Koryfí is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature