Κοστομέρα

Κατοικημένη περιοχή Κοστομέρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοστομέρα

Κοστομέρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.479010000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.743920000000

Κοντά σε Κοστομέρα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοστομέρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kostomera, Κοστομέρα

Κοστομέρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kostomera or Kostoméra is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work