Κουδουμαλιά

Κατοικημένη περιοχή Κουδουμαλιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουδουμαλιά

Κουδουμαλιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.161100000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.484600000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουδουμαλιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koudhoumalia, Koudhoumaliá, Koudhoumatia, Koudhoumatiá, Koudoumalia, Koudoumaliá, Κουδουμαλιά

Κουδουμαλιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koudoumalia or Koudoumaliá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work