Κουλούκωνας

Όρος Κουλούκωνας

Χάρτης Όρος Κουλούκωνας

Κουλούκωνας Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.382700000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.814950000000

Κοντά σε Κουλούκωνας (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουλούκωνας (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kouloukonas, Kouloúkonas, Κουλούκωνας

Κουλούκωνας, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kouloukonas or Kouloúkonas is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more