Κουρνορράχη

Κατοικημένη περιοχή Κουρνορράχη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουρνορράχη

Κουρνορράχη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.740190000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.523920000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουρνορράχη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kournorachi, Kournorrachi, Kournorrakhi, Kournorráchi, Kournorrákhi, Zelista, Zelísta, Κουρνοράχη, Κουρνορράχη

Κουρνορράχη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 12 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kournorrachi or Kournorráchi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work