Κουρουκλάτα

Κατοικημένη περιοχή Κουρουκλάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουρουκλάτα

Κουρουκλάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.242670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.475720000000

Κοντά σε Κουρουκλάτα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουρουκλάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kourouklata, Kouroukláta, Κουρουκλάτα

Κουρουκλάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kourouklata or Kouroukláta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work