Κουβάρα

Όρος Κουβάρα

Χάρτης Όρος Κουβάρα

Κουβάρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.837130000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.831110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουβάρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kouvara, Kouvára, Kuvara, Oros Kouvara, Oros Kouvarion, Óros Kouvára, Óros Kouvárion, Κουβάρα

Κουβάρα, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kouvara or Kouvára is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more