Κρήτη

Περιοχή Κρήτη

Χάρτης Περιοχή Κρήτη

Κρήτη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.166670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.000000000000

Κοντά σε Κρήτη (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Κρήτη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Candie, Crete, Krete, Kriti, Kríti, Κρήτη

Κρήτη, Περιοχή που διακρίνεται από ένα ή περισσότερα παρατηρήσιμα φυσικά ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kriti or Kríti is Region, an area distinguished by one or more observable physical or cultural characteristics