Κρυόβρυση

Κατοικημένη περιοχή Κρυόβρυση

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κρυόβρυση

Κρυόβρυση Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.600080000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.974560000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κρυόβρυση (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kriovrisi, Krióvrisi, Kryovrysi, Kryóvrysi, Yermana, Yermána, Κρυόβρυση

Κρυόβρυση, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kryovrysi or Kryóvrysi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work