Κυπάρισσο

Κατοικημένη περιοχή Κυπάρισσο

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κυπάρισσο

Κυπάρισσο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.528830000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.422210000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κυπάρισσο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kyparisso, Κυπάρισσο

Κυπάρισσο, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kiparisso or Kiparisso is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work