Κυπάρισσος

Κατοικημένη περιοχή Κυπάρισσος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κυπάρισσος

Κυπάρισσος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.190710000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.077750000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κυπάρισσος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhourboutzi, Dhourboutzí, Dhourmboutzi, Dhourmboutzí, Dhourvoutzion, Dhourvoútzion, Durbuji, Durbují, Kiparissi, Kiparissos, Kiparíssi, Kipárissos, Kyparissos, Κυπάρισσος

Κυπάρισσος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kiparissos or Kipárissos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work