Κυρά Παναγιά

Κατοικημένη περιοχή Κυρά Παναγιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κυρά Παναγιά

Κυρά Παναγιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.403330000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.489330000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κυρά Παναγιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Borovari, Borovári, Kira Panayia, Kirá Panayiá, Kyra Panagia, Kyrá Panagiá, Κυρά Παναγιά

Κυρά Παναγιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 130 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kyra Panagia or Kyrá Panagiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work