Κυριακοσέλλια

Κατοικημένη περιοχή Κυριακοσέλλια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κυριακοσέλλια

Κυριακοσέλλια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.404320000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.102070000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κυριακοσέλλια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kiriakoselia, Kiriakosellia, Kiriakosélia, Kiriakoséllia, Kyriakoselia, Kyriakosellia, Kyriakosélia, Κυριακοσέλια, Κυριακοσέλλια

Κυριακοσέλλια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 32 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kyriakosellia or Kyriakoséllia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work