Λαμπέτιον

Κατοικημένη περιοχή Λαμπέτιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Λαμπέτιον

Λαμπέτιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.688970000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.459920000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λαμπέτιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Lambeti, Lambetion, Lambéti, Lambétion, Lampeti, Lampetion, Lampéti, Lampétion, Λαμπέτι, Λαμπέτιον

Λαμπέτιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lampeti or Lampéti is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work