Λόχμη

Κατοικημένη περιοχή Λόχμη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Λόχμη

Λόχμη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.166630000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.389300000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λόχμη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Lochmi, Lóchmi, Λόχμη

Λόχμη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lochmi or Lóchmi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work