Λυγαρίδι

Βουνοκορφή Λυγαρίδι

Χάρτης Βουνοκορφή Λυγαρίδι

Λυγαρίδι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.399140000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.007460000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λυγαρίδι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ligaridi, Ligarídi, Lygaridi, Lygarídi, Λυγαρίδι

Λυγαρίδι, Κορυφή ή κορυφογραμμή που προεξέχει πλευρικά από μια κύρια οροσειρά

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lygaridi or Lygarídi is Spur, a subordinate ridge projecting outward from a hill, mountain or other elevation