Λύγγος

Κατοικημένη περιοχή Λύγγος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Λύγγος

Λύγγος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.609390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.735140000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λύγγος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Lingos, Lyngos, Língos, Lýngos, Mospina, Mospína, Mouspina, Mouspína, Λύγγος

Λύγγος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 76 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lyngos or Lýngos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work