Λυκοφούσκι

Κατοικημένη περιοχή Λυκοφούσκι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Λυκοφούσκι

Λυκοφούσκι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.290610000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.101470000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λυκοφούσκι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Likofouski, Likofoúski, Lykofouski, Lykofoúski, Λυκοφούσκι

Λυκοφούσκι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lykofouski or Lykofoúski is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work