Μαρμαριά

Κατοικημένη περιοχή Μαρμαριά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαρμαριά

Μαρμαριά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.378440000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.226110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαρμαριά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Marmaria, Marmariá, Μαρμαριά

Μαρμαριά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Marmaria or Marmariá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work