Μαυροδήλεσι Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Μαυροδήλεσι Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Μαυροδήλεσι Ρέμα

Μαυροδήλεσι Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.271150000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.844620000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαυροδήλεσι Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mavrodilesi Rema, Mavrodílesi Réma, Μαυροδήλεσι Ρέμα

Μαυροδήλεσι Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mavrodilesi Rema or Mavrodílesi Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land