Μέσα Δίδυμα

Κατοικημένη περιοχή Μέσα Δίδυμα

Χάρτης σημείων κοντά σε Μέσα Δίδυμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mesa Dhidhima, Mesa Didyma, Mésa Dhidhíma, Mésa Didýma, Μέσα Δίδυμα

Μέσα Δίδυμα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 168 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mesa Didyma or Mésa Didýma is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work