Μέσα Χώρα

Κατοικημένη περιοχή Μέσα Χώρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μέσα Χώρα

Μέσα Χώρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.562570000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.466610000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μέσα Χώρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Eso Nifi, Eso Nimfi, Eso Nímfi, Mesa Chora, Mesa Khora, Mesa Nymfi, Mésa Khóra, Éso Nífi, Μέσα Νύμφη, Μέσα Χώρα

Μέσα Χώρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 25 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mesa Chora or Mésa Chóra is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work