Μεσημέριον

Κατοικημένη περιοχή Μεσημέριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μεσημέριον

Μεσημέριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.413440000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.007500000000

Κοντά σε Μεσημέριον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Μεσημέριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mesimeri, Mesimerion, Mesiméri, Mesimérion, Μεσημέρι, Μεσημέριον

Μεσημέριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1491 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mesimeri or Mesiméri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work